Aktívnu matematiku odporúča MŠVVaŠ SR.

Aktívna matematika

… vychádza z príbehov, pretože príbehy bavia deti aj dospelých
… využíva manipuláciu, pretože činnosť je základom myslenia
… učí komunikovať, pretože reč a myslenie sa navzájom ovplyvňujú

R•A•U – Riadené Aktívne Učenie

Všetky učebnice a pracovné zošity nášho vydavateľstva vychádzajú z koncepcie Riadeného Aktívneho Učenia, filozofie učenia pre 21. storočie, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede.

Zistiť viac

Kúpiť za najvýhodnejšiu cenu
vo vydavateľstve LiberaTerra

Kúpiť