Tipy na aktivity
s Aktívnou matematikou

Vždy, keď si dieťa nevie poradiť s akoukoľvek úlohou alebo príkladom, siahnite po Aktívnej matematike a nechajte dieťa úlohu alebo príklad znázorniť na hracej doske pomocou hracích kartičiek.

Pripravili sme pre vás zopár tipov na zaujímavé aktivity. Nechajte sa inšpirovať a nebojte sa vymyslieť aj svoje vlastné.

Pri každom tipe navrhujeme činnosť, ktorú môžete meniť tým, že zmeníte typ kartičiek a/alebo ich počet. Nebojte sa experimentovať. Keď vám alebo dieťaťu napadnú iné aktivity, vyskúšajte ich 🙂

Vizuálno-motorická koordinácia a koncentrácia

 • Roztrieďte kartičky podľa farieb. Môžete zvoliť aj iné kritériá triedenia (zvieratká, veci, rastliny, …)
 • Jeden z dvojice uloží dohodnutý počet kartičiek do jedného radu (pri tejto aktivite nepoužívajte kartičky, ktoré sú iba po jednom kuse). Druhý z dvojice uloží rovnaké kartičky v rovnakom poradí do iného radu.
 • Jeden z dvojice uloží dohodnutý počet kartičiek do jedného radu (pri tejto aktivite nepoužívajte kartičky, ktoré sú iba po jednom kuse). Druhý z dvojice uloží rovnaké kartičky v opačnom poradí do iného radu.
 • Rozdeľte si hraciu dosku na polovice a vyberte si sedem rôznych typov kartičiek (počet kartičiek môžete meniť podľa schopností dieťaťa). Každý z dvojice si vezme po jednej kartičke z každého typu a ľubovoľne ich rozloží na svojej polovici. Prvý z dvojice ukáže na kartičku na svojej polovci. Druhý z dvojice nájde a ukáže na rovnakú kartičku na svojej polovici.

Množstvo

 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek.
 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek. Ku každej kope dieťa priradí kartičku so správnym číslom.
 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek. Vyberte si jedno číslo, napríklad 3. Na kopách, kde je menej kartičiek ako 3 doplňte kartičky tak, aby tam boli 3. Na kopách, kde je viac kartičiek ako 3 odoberte kartičky tak, aby tam ostali 3.

Poradie

 • Uložte rôzne kartičky v rôznom poradí a hľadajte, ktorá je prvá, druhá, piata,…
 • Uložte rôzne kartičky v rôznom poradí, ukážte na jednu z nich a pýtajte sa, ktorá kartička je pred/za touto kartičkou.
 • Vymyslite si poradie kartičiek, hovorte ho a dieťa ukladá kartičky v tomto poradí.
 • Špecialita pre expertov: V rade stoja mačky a pes. Pes je tretí od začiatku a štvrtý od konca. Koľko je v rade zvierat?

Porovnávanie

 • Uložte dve skupiny kartičiek a určujte, v ktorej je viac/menej. Dajte medzi ne správny znak nerovnosti.
 • Uložte skupinu kartičiek a dieťa vytvorí inú skupinu, v ktorej bude viac/menej kartičiek ako vo vašej skupine. Dajte medzi ne správny znak nerovnosti.
 • Uložte viac skupín kartičiek a hľadajte, v ktorej je najviac/najmenej.
 • Uložte skupinu kartičiek a vedľa dajte kartičku s číslom. Porovnajte.
 • Dajte dve kartičky s číslom a porovnajte.
 • Dajte tri kartičky s číslami a usporiadajte ich od najmenšieho po najväčšie alebo naopak. Postupne pridávajte čísla.

Kombinatorika

 • Vezmite si tri kartičky zvieratiek a hľadajte v akom poradí mohli zvieratká dobehnúť do cieľa. Neskôr pridajte ďalšie zvieratká alebo iné kartičky.
 • Vezmite si tri rôznofarebné kartičky a ukladajte ich vedľa seba – koľko rôznych uložení viete nájsť? Neskôr zväčšujte počet kartičiek.

Trochu slovenského jazyka

 • Nájdite všetky kartičky, ktorých pomenovanie je jednoslabičné (dvojslabičné, trojslabičné …). Zoraďte tieto kartičky na hracej doske podľa abecedy. Množstvo kartičiek, ktoré budete zoraďovať podľa abecedy zvoľte podľa schopností vášho dieťaťa.
 • Uložte na hraciu plochu ľubovoľné kartičky a vymýšľajte príbehy.

Cudzí jazyk

 • S hracími kartičkami môžete trénovať slovnú zásobu v ľubovoľnom cudzom jazyku. Rozprávať sa o farbách, zvieratách, rastlinách, … Tak ako v slovenskom jazyku, aj tu viete trénovať predložkové väzby. Rozložíte karty na hracej doske a popisujete ich polohu (vpredu, vzadu, vedľa, vpravo, vľavo, pred, za, hore, dole, …).

Rozklad čísla

 • Vytváranie predstavy desiatky ako samostatného objektu: Keď chceme uložiť 5 jabĺčok, vezmeme 5 kartičiek s obrázkom jabĺčka a uložíme ich na hraciu dosku. Ako však uložíme 15 jabĺčok? (Nemáme 15 kartičiek s obrázkom jabĺčka). Dohodnime sa, že červená kartička bude predstavovať krabicu, v ktorej je uložených 10 jabĺčok. Potom 15 jabĺčok znázorníme tak, že dáme jednu červenú kartičku a 5 kartičiek s obrázkom jabĺčka. 38 jabĺčok potom budú 3 červené kartičky (3 krabice a v každej je 10 jabĺčok) a 8 kartičiek s obrázkom jabĺčka.
 • Rozklad čísla v desiatkovej sústave môžete znázorniť pomocou zástupných jednofarebných kartičiek. Červené kartičky budú predstavovať desiatky, zelené jednotky. Potom bude napríklad číslo 24 znázornené 2 červenými a 4 zelenými kartičkami.
 • Deti si vedia znázorniť porovnávanie dvoch čísel. Napríklad 31 (3 červené a 1 zelená) a 27 (2 červené a 7 zelených).  Najprv si všímame počet červených kartičiek (desiatok). Väčšie číslo má viac desiatok, teda 31 je väčšie.  Ak sa počet desiatok rovná (napríklad čísla 23 a 25), porovnáme počty jednotiek (zelené kartičky).

Zahrajte sa

 • Pomocou kartičiek si môžete vytvoriť jednoduchú spoločenskú hru. Budete k nej potrebovať panáčikov z Človeče nehnevaj sa (podľa počtu hráčov) a kocku. Na hracej doske si dohodnite trasu, po ktorej sa budú panáčikovia pohybovať. Na túto trasu dajte kartičky s dopredu určeným významom. Napríklad: číselné kartičky znamenajú bodový zisk – keď panáčik príde na miesto, kde je kartička s číslom 8, získa 8 bodov. Kartička Mačka posúva panáčika o dve polia späť. Kartička Vtáčik posúva panáčika o tri polia dopredu. Červená kartička znamená Stoj na jedno kolo. Zelená kartička znamená Skoč do cieľa. Žltá kartička znamená Vráť sa na štart, … Počet a význam kartičiek môžete ľubovoľne meniť podľa záujmu detí. Potom už stačí len hádzať kockou a zabávať sa. Popri hre overujete, či pravidlá, ktoré ste si dohodli, sú dobré a ak nie, ako ich treba zmeniť.