Tipy na aktivity
s Aktívnou matematikou

Vždy, keď si dieťa nevie poradiť s akoukoľvek úlohou alebo príkladom, siahnite po Aktívnej matematike a nechajte dieťa úlohu alebo príklad znázorniť na hracej doske pomocou hracích kartičiek.

Pripravili sme pre vás zopár tipov na zaujímavé aktivity. Nechajte sa inšpirovať a nebojte sa vymyslieť aj svoje vlastné.

Pri každom tipe navrhujeme činnosť, ktorú môžete meniť tým, že zmeníte typ kartičiek a/alebo ich počet. Nebojte sa experimentovať. Keď vám alebo dieťaťu napadnú iné aktivity, vyskúšajte ich 🙂

Materské školy

 • Roztrieďte kartičky podľa rôznych kritérií (farby, rastlinky, zvieratká, ľudia, …). Táto aktivita je skvelá pri zoznamovaní sa s pomôckou.
 • Rozdeľte kartičiek do jednotlivých skupiniek a poukladajte do boxov. Aktivita trénuje pozornosť, koncentráciu a zlepšuje jemnú motoriku detí.
 • Dvojica si vyberie niekoľko kartičiek (na začiatku by mali byť rôzne, neskôr sa môžu aj opakovať). Počet kartičiek môžete zvyšovať. Jeden z dvojice uloží kartičky, druhý sa pokúsi zapamätať si ich poradie. Potom sa prvý s hracou doskou otočí a druhý povie, v akom poradí boli kartičky uložené (aké poradie si zapamätal). Prvý ho kontroluje. Potom sa vymenia. Táto aktivita trénuje vizuálnu pamäť.
 • Jeden z dvojice uloží kartičky na hraciu dosku. Druhý sa snaží zapamätať si ako boli uložené a bez pozerania uloží rovnaké hracie kartičky na inú hraciu dosku tak ako si ich zapamätal. Potom sa vymenia. Aktivita trénuje pozornosť a vizuálnu pamäť.
 • Jeden z dvojice uloží kartičky na hraciu dosku. Druhý sa snaží si ich zapamätať. Potom prvý zmení počet kartičiek (pridá nejakú, odoberie nejakú) bez toho, aby to druhý videl. Ukáže zmenenú hraciu dosku druhému a ten sa snaží uhádnuť akú zmenu prvý urobil. potom sa vymenia. Aktivita trénuje pozornosť a vizuálnu pamäť.
 • Dieťa si vyberie rôzne karičky a uloží ich na hraciu dosku. Potom porozpráva príbeh, ktorý sa odohral. Aktivita rozvíja slovnú zásobu a reč dieťaťa.
 • Rozprávate deťom príbeh, v ktorom vystupujú postavičky a predmety z hracích kartičiek. Deti podľa vášho rozprávania ukladajú kartičky na hraciu dosku. Potom si porovnajú svoje uloženie. Aktivita rozvíja predstavivosť, fantáziu a pozornosť.
 • Gumičkou rozdeľte hraciu dosku na dve polovice. Jedno dieťa si vyberie 5 (4,3,2, 7,8…..) rôznych kartičiek a uloží ich na svoju polovicu. Druhé dieťa z dvojice si zoberie do ruky tých istých 5 kartičiek a uloží ich svoju polovicu. Spoločne hľadajú dvojice. Napríklad: mačka – mačka, lopta – lopta, jablko – jablko.
 • Na hracej ploche vytvorte dve rôzne kôpky kartičiek. Napríklad 2 kolobežky a 4 lopty. Dieťa určuje čoho je viac.
 • Ak sa deti v MŠ učia angličtinu alebo iný cudzí jazyk, vedia kartičky nádherne využiť na rozvoj slovnej zásoby. A to využitím kartičiek počas počúvania príbehov alebo len samotným pomenovaním kartičiek, teda učením sa slovíčok.
 • Môžete použiť všetky aktivity z časti Vizuálna a motorická koordinácia a koncentráciaMnožstvoPoradiePorovnávanie a Zahrajte sa upravené podľa schopností vašich detí.

Vizuálno-motorická koordinácia a koncentrácia

 • Roztrieďte kartičky podľa farieb. Môžete zvoliť aj iné kritériá triedenia (zvieratká, veci, rastliny, …)
 • Jeden z dvojice uloží dohodnutý počet kartičiek do jedného radu (pri tejto aktivite nepoužívajte kartičky, ktoré sú iba po jednom kuse). Druhý z dvojice uloží rovnaké kartičky v rovnakom poradí do iného radu.
 • Jeden z dvojice uloží dohodnutý počet kartičiek do jedného radu (pri tejto aktivite nepoužívajte kartičky, ktoré sú iba po jednom kuse). Druhý z dvojice uloží rovnaké kartičky v opačnom poradí do iného radu.
 • Rozdeľte si hraciu dosku na polovice a vyberte si sedem rôznych typov kartičiek (počet kartičiek môžete meniť podľa schopností dieťaťa). Každý z dvojice si vezme po jednej kartičke z každého typu a ľubovoľne ich rozloží na svojej polovici. Prvý z dvojice ukáže na kartičku na svojej polovci. Druhý z dvojice nájde a ukáže na rovnakú kartičku na svojej polovici.

Množstvo

 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek.
 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek. Ku každej kope dieťa priradí kartičku so správnym číslom.
 • Vytvorte na hracej doske rôzne veľké skupinky kartičiek (napríklad 3 mačky, 5 vtáčikov, 1 pes, 4 kvietky, 7 mrkvičiek, …). Spočítajte, koľko je na ktorej kope kartičiek. Vyberte si jedno číslo, napríklad 3. Na kopách, kde je menej kartičiek ako 3 doplňte kartičky tak, aby tam boli 3. Na kopách, kde je viac kartičiek ako 3 odoberte kartičky tak, aby tam ostali 3.

Poradie

 • Uložte rôzne kartičky v rôznom poradí a hľadajte, ktorá je prvá, druhá, piata,…
 • Uložte rôzne kartičky v rôznom poradí, ukážte na jednu z nich a pýtajte sa, ktorá kartička je pred/za touto kartičkou.
 • Vymyslite si poradie kartičiek, hovorte ho a dieťa ukladá kartičky v tomto poradí.
 • Špecialita pre expertov: V rade stoja mačky a pes. Pes je tretí od začiatku a štvrtý od konca. Koľko je v rade zvierat?

Porovnávanie

 • Uložte dve skupiny kartičiek a určujte, v ktorej je viac/menej. Dajte medzi ne správny znak nerovnosti.
 • Uložte skupinu kartičiek a dieťa vytvorí inú skupinu, v ktorej bude viac/menej kartičiek ako vo vašej skupine. Dajte medzi ne správny znak nerovnosti.
 • Uložte viac skupín kartičiek a hľadajte, v ktorej je najviac/najmenej.
 • Uložte skupinu kartičiek a vedľa dajte kartičku s číslom. Porovnajte.
 • Dajte dve kartičky s číslom a porovnajte.
 • Dajte tri kartičky s číslami a usporiadajte ich od najmenšieho po najväčšie alebo naopak. Postupne pridávajte čísla.

Kombinatorika

 • Vezmite si tri kartičky zvieratiek a hľadajte v akom poradí mohli zvieratká dobehnúť do cieľa. Neskôr pridajte ďalšie zvieratká alebo iné kartičky.
 • Vezmite si tri rôznofarebné kartičky a ukladajte ich vedľa seba – koľko rôznych uložení viete nájsť? Neskôr zväčšujte počet kartičiek.

Trochu slovenského jazyka

 • Nájdite všetky kartičky, ktorých pomenovanie je jednoslabičné (dvojslabičné, trojslabičné …). Zoraďte tieto kartičky na hracej doske podľa abecedy. Množstvo kartičiek, ktoré budete zoraďovať podľa abecedy zvoľte podľa schopností vášho dieťaťa.
 • Uložte na hraciu plochu ľubovoľné kartičky a vymýšľajte príbehy.

Cudzí jazyk

 • S hracími kartičkami môžete trénovať slovnú zásobu v ľubovoľnom cudzom jazyku. Rozprávať sa o farbách, zvieratách, rastlinách, … Tak ako v slovenskom jazyku, aj tu viete trénovať predložkové väzby. Rozložíte karty na hracej doske a popisujete ich polohu (vpredu, vzadu, vedľa, vpravo, vľavo, pred, za, hore, dole, …).

Rozklad čísla

 • Vytváranie predstavy desiatky ako samostatného objektu: Keď chceme uložiť 5 jabĺčok, vezmeme 5 kartičiek s obrázkom jabĺčka a uložíme ich na hraciu dosku. Ako však uložíme 15 jabĺčok? (Nemáme 15 kartičiek s obrázkom jabĺčka). Dohodnime sa, že červená kartička bude predstavovať krabicu, v ktorej je uložených 10 jabĺčok. Potom 15 jabĺčok znázorníme tak, že dáme jednu červenú kartičku a 5 kartičiek s obrázkom jabĺčka. 38 jabĺčok potom budú 3 červené kartičky (3 krabice a v každej je 10 jabĺčok) a 8 kartičiek s obrázkom jabĺčka.
 • Rozklad čísla v desiatkovej sústave môžete znázorniť pomocou zástupných jednofarebných kartičiek. Červené kartičky budú predstavovať desiatky, zelené jednotky. Potom bude napríklad číslo 24 znázornené 2 červenými a 4 zelenými kartičkami.
 • Deti si vedia znázorniť porovnávanie dvoch čísel. Napríklad 31 (3 červené a 1 zelená) a 27 (2 červené a 7 zelených).  Najprv si všímame počet červených kartičiek (desiatok). Väčšie číslo má viac desiatok, teda 31 je väčšie.  Ak sa počet desiatok rovná (napríklad čísla 23 a 25), porovnáme počty jednotiek (zelené kartičky).

Zahrajte sa

 • Pomocou kartičiek si môžete vytvoriť jednoduchú spoločenskú hru. Budete k nej potrebovať panáčikov z Človeče nehnevaj sa (podľa počtu hráčov) a kocku. Na hracej doske si dohodnite trasu, po ktorej sa budú panáčikovia pohybovať. Na túto trasu dajte kartičky s dopredu určeným významom. Napríklad: číselné kartičky znamenajú bodový zisk – keď panáčik príde na miesto, kde je kartička s číslom 8, získa 8 bodov. Kartička Mačka posúva panáčika o dve polia späť. Kartička Vtáčik posúva panáčika o tri polia dopredu. Červená kartička znamená Stoj na jedno kolo. Zelená kartička znamená Skoč do cieľa. Žltá kartička znamená Vráť sa na štart, … Počet a význam kartičiek môžete ľubovoľne meniť podľa záujmu detí. Potom už stačí len hádzať kockou a zabávať sa. Popri hre overujete, či pravidlá, ktoré ste si dohodli, sú dobré a ak nie, ako ich treba zmeniť.