Pracovný zošit
Šišidielko

Pracovný zošit pre predškolákov Šišidielko spája prácu v pracovnom zošite s predmetnou činnosťou, rozvíja tvorivosť a fantáziu detí a pripravuje ich na prechod do 1. ročníka.

Pracovný zošit pre predškolákov hravou formou zameranou hlavne na manipulačnú činnosť rozvíja u detí zručnosti potrebné pre hladký prechod do 1. triedy. Na každej dvojstrane pracovného zošita ponúkame deťom malý príbeh, ktorým sprevádza postavička strašidielko Šišidielko. Šišidielko si môžete spolu s deťmi vyrobiť a vziať ho medzi deti vždy, keď budete so zošitom pracovať. Dvojstrana je námetom, ktorý môžete ďalej rozvíjať. Podľa návrhov v metodickej príručke a najmä podľa vašich návrhov a návrhov vašich detí. Súčasťou každého príbehu je aj krátka, rytmická básnička. Príbehy a úlohy autorka zostavila tak, aby korešpondovali s ročnými obdobiami a vybrala situácie, ktoré sú deťom blízke.

Autorkou pracovného zošita je skvelá pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková, finalistka Učiteľ roka 2020 a absolventka Komenského inštitútu, kde bolo jej hlavnou témou práve činnostné učenie. Pani Demčáková pracuje s prvákmi a preto vie, čo potrebuje predškolák, aby úspešne zvládol vstup do školského sveta. Autorom básničiek je Peter Bero. Má blízko k deťom nielen ako matematik a autor učebníc a pracovných zošitov, ale aj ako autor množstva rozhlasových hier pre deti a autor rozprávok (napríklad Krajina (s)nežnosti). Nádherné ilustrácie a grafické spracovanie v modernom, pútavom vzhľade pripravil Martin Hatala. Martin má blízky vzťah k humoru, ktorý dokáže veľmi tvorivo vyjadriť aj vizuálnou formou. Súčasťou pracovného zošita je aj naša mačka Katarína Mňaukačka. Na každej dvojstrane sa hrá s deťmi na schovávačku – kto ju prvý objaví?

Deti v pracovnom zošite obkresľujú čiary, vyfarbujú obrázky, lepia nálepky, kreslia, vystrihujú. Všetky tieto činnosti zlepšujú jemnú motoriku detí a pripravujú deti na nácvik písania. Na správny úchop pera pripravuje detskú ruku aj práca s hracími kartičkami pomôcky Aktívna matematika. Úlohy a zadania v pracovnom zošite sme pripravili tak, aby ste každú situáciu mohli ďalej rozvíjať. Jednou z možností je práca s Aktívnou matematikou, inou napríklad tvorba príbehov. Hlavný dôraz pri predmatematickom vzdelávaní v materskej škole by sme mali klásť na zapojenie všetkých zmyslov. To výraznou mierou zlepšuje efekt učenia sa a má aj výrazný motivačný efekt. Preto v pracovnom zošite deti nielen kreslia a vyfarbujú, ale pracujú s nálepkami, vystrihujú, učia sa a recitujú básničky, vyrábajú Šišidielko, manipulujú s hracími kartičkami Aktívnej matematiky.