Didaktické videá

Pripravili sme si pre vás sériu inšpiratívnych didaktických videí, ktoré vám ponúknu nápady, ako môžete s Aktívnou matematikou pracovať.

Slovné úlohy

1. Znázornenie príbehu

Hovoríme deťom príbehy a deti ich znázorňujú hracími kartičkami na doske.

2. Tvorba príbehu

Na hracej doske vytvoríme pomocou kartičiek situáciu a necháme deti vymyslieť príbeh, ktorý by sa mohol odohrať.

3. Od príbehu k otázke

Na hracej doske vytvoríme pomocou kartičiek situáciu – príbeh a necháme deti vymýšľať otázky, ktoré s týmto príbehom súvisia.

4. Od príbehu k výpočtu

Povieme deťom príbeh. Deti si ho znázornia na hracej doske pomocou kartičiek a vymyslia výpočet, ktorý súvisí s týmto príbehom.

5. Od výpočtu k príbehu

Na hracej doske vytvoríme výpočet. Deti necháme vymyslieť príbeh, ktorý s týmto výpočtom súvisí. Príbeh znázornia kartičkami na hracej doske.

6. Riešenie slovných úloh

Po prečítaní slovnej úlohy si deti vyberú vhodné kartičky a znázornia príbeh. Potom ho zapíšu výpočtom a vyriešia. Ak nenájdu vhodný obrázok, použijú “zástupné” jednofarebné kartičky.

Číslo

7. Množstvo

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Najprirodzenejšou reprezentáciou čísla je množstvo.

8. Adresa

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Druhou reprezentáciou čísla je adresa, poradie.

9. Zmena

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Treťou reprezentáciou čísla je zmena.

10. Súmernosť

Ukladanie kartičiek v osovej súmernosti.