Didaktické videá

Pripravili sme si pre vás sériu inšpiratívnych didaktických videí, ktoré vám ponúknu nápady, ako môžete s Aktívnou matematikou pracovať.

Slovné úlohy

1. Znázornenie príbehu

Hovoríme deťom príbehy a deti ich znázorňujú hracími kartičkami na doske.

2. Tvorba príbehu

Na hracej doske vytvoríme pomocou kartičiek situáciu a necháme deti vymyslieť príbeh, ktorý by sa mohol odohrať.

3. Od príbehu k otázke

Na hracej doske vytvoríme pomocou kartičiek situáciu – príbeh a necháme deti vymýšľať otázky, ktoré s týmto príbehom súvisia.

4. Od príbehu k výpočtu

Povieme deťom príbeh. Deti si ho znázornia na hracej doske pomocou kartičiek a vymyslia výpočet, ktorý súvisí s týmto príbehom.

5. Od výpočtu k príbehu

Na hracej doske vytvoríme výpočet. Deti necháme vymyslieť príbeh, ktorý s týmto výpočtom súvisí. Príbeh znázornia kartičkami na hracej doske.

6. Riešenie slovných úloh

Po prečítaní slovnej úlohy si deti vyberú vhodné kartičky a znázornia príbeh. Potom ho zapíšu výpočtom a vyriešia. Ak nenájdu vhodný obrázok, použijú „zástupné“ jednofarebné kartičky.

Číslo

7. Množstvo

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Najprirodzenejšou reprezentáciou čísla je množstvo.

8. Adresa

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Druhou reprezentáciou čísla je adresa, poradie.

9. Zmena

Číslo vnímame vo viacerých reprezentáciách a je dobré, aby sa s nimi deti postupne zoznamovali. Treťou reprezentáciou čísla je zmena.

10. Súmernosť

Ukladanie kartičiek v osovej súmernosti.

11. Sčítanie

Základom dobrého zvládnutia počtovej operácie je predmetná manipulácia. Na jednoduchých príkladoch ukazujeme deťom PREČO počítame tak, ako počítame.

12. Odčítanie

Základom dobrého zvládnutia počtovej operácie je predmetná manipulácia. Na jednoduchých príkladoch ukazujeme deťom PREČO počítame tak, ako počítame.